در خواست ویرایش قالب به صورت قالب های قالب گراف
سفارش تبليغات در انجــمن قالب گراف ورود به تاپيک اطلاعيه هاي تابستانه قالب گراف
امور گرافيکي و کدنويسي وب خود را به جي جي ميزبان بسپاريد
نام کاربري : پسورد : فراموش
سلام
من امروز تو قالب های میهن بلاگ قالب جدیدی دیدم
ولی متأسفانه نتونستم هدر وبلاگ و فاوآیکون رو تغییر بدم
اگه میشه کد این قالب رو همونطوری که تو وبسایتتون کد قالب ها میزارید ، تغییر داده و بفرستید

کد قالب :
کد:
<!DOCTYPE html>
<html lang="fa" dir="rtl">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text html">
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1,minimum-scale=1,maximum-scale=1.0">
<meta name="description" content="[cb:blog_meta_description]" />
<meta name="keywords" content="[cb:blog_meta_keywords]" />
<title>[cb:blog_page_title]</title>
<link rel="stylesheet" href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/649/1944575/css/global.css">
<link rel="stylesheet" href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/649/1944575/theme21/css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/649/1944575/css/mihanblog_theme_icons.css">

<style>
</style>
</head>


<body>


<div class="page-container" id="pageContainer">
<div class="menu-sidbar" id="menuSidbar">
<div class="logo-media">
[cb:blog_logo]
</div>


<div class="menu-wrapper">
<ul class="sm-item">
<li><a class="sid-menu-item" href="[cb:blog_full_address]">صفحه اصلی</a></li>
<li><a class="sid-menu-item" href="mailto:[cb:blog_email]"> پست الکترونیک</a></li>
<li><a class="sid-menu-item" href="[cb:blog_contact_href]">تماس با ما</a></li>
<li><a class="sid-menu-item" href="[cb:blog_rss_href]">RSS</a></li>
</ul>
<ul class="menu-social-network">
<li class="social-networks-icons">
<a href=""><i class="icon icon-facebook"></i></a>
</li>
<li class="social-networks-icons">
<a href=""><i class="icon icon-twitter"></i></a>
</li>
<li class="social-networks-icons">
<a href=""><i class="icon icon-instagram"></i></a>
</li>
<li class="social-networks-icons">
<a href=""><i class="icon icon-gplus"></i></a>
<li class="social-networks-icons">
<a href=""><i class="icon icon-telegram"></i></a>
</li>
</ul>

</div>

</div>


<div class="wrap" id="Wrapper">
<div class="sidemenu">
<div class="exit-rot" onclick="exitMenu()" id="exitRot"></div>
<div id="js--rot-menu-icon" class="rot-menu-icon" onclick="openSiteMenu()">
<span class="menu-name" id="mName"> منوی اصلی </span>
<span class="m-line m-line1" id="mLine1"></span>
<span class="m-line m-line2" id="mLine2"></span>
<span class="m-line m-line3" id="mLine3"></span>
</div>

<span class="blog-logo">
[cb:blog_logo]
</span>


<div class="header-field container clearfix">

<button onclick="openSiteMenu()" class="menu-button">
<span class="icon-barss"></span>
<span class="icon-barss"></span>
<span class="icon-barss"></span>
</button>

</div>

</div>


<div class="opac" id="pageBd" onclick="exitMenu()"></div>


<div class="header-section">
<div class="header-container">
<div class="header-wrapper">
<div class="header-content">
<div class="site-title">
[cb:blog_title]
</div>
<div class="blog-slogan">
[cb:blog_slogan]
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>


<div class="page-section">
<div class="gotop" id="goTop" onclick="moveToTop()">
<div class="gotop-org"></div>
<div class="gotop-hov"></div>
</div>


<div class="page clearfix">


<div class="post-column">

<cb:block_post>
<div class="post-field clearfix">
<ul>
<cb:loop_post>
<li id="[cb:post_id]" class="post container clearfix">
<div class="post-content">

<div class="title clearfix">
<[cb:post_title_tag] class="post-header">
<a href="[cb:post_href]">[cb:post_title]</a>
</[cb:post_title_tag]>
</div>

<div>


<div class="name-and-date">
<span class="author-name"><i class="icon icon-user"></i><a href="[cb:post_author_href]">[cb:post_author_name]</a></span>
<span class="date"><i class="icon icon-calendar"></i> [cb:post_create_date] [cb:post_create_time]</span>
<a class="comment-number" target="_self" href="[cb:post_comment_href_onpage]"><i class="icon icon-comments"></i> [cb:post_comment_text] ([cb:post_comment_count]) </a>
</div>


</div>


<div class="content">
<div class="content-body">
[cb:post_body1][cb:post_body2]
</div>
</div>

<div class="read-more">
[cb:post_continue_link]
</div>
</div>


<div class="bottom-post-side clearfix">
<div class="clearfix btmpost">

<span class="last-edit"><i class="icon icon-edit"></i> آخرین ویرایش: [cb:post_edit_date] [cb:post_edit_time] </span>
</div>

<cb:block_post_tag>
<div class="post-tag">
<!--<span class="">برچسب ها:</span>-->
<ul>
<i class="icon icon-tags"></i>
<cb:loop_post_tag>
<li class="tags">
<a class="" href="[cb:post_tag_href]">
[cb:post_tag_name]
</a>
</li>
</cb:loop_post_tag>
</ul>
</div>
</cb:block_post_tag>

<cb:block_post_related_link>
<div class="post-related-links">
<ul>
<span><i class="icon icon-link" aria-hidden="true"></i>لینک های مرتبط:</span>
<cb:loop_post_related_link>
<li class="related-links">
<a href="[cb:post_related_link_href]" target="_blank">
[cb:post_related_link_name]
</a>
</li>
</cb:loop_post_related_link>
</ul>
</div>
</cb:block_post_related_link>


<cb:block_post_category>
<ul class="post-category">
<i class="icon icon-folder-open"></i>
<cb:loop_post_category>
<li class="post-category-floor"><a href="[cb:post_category_href]">[cb:post_category_name]</a></li>
</cb:loop_post_category>
</ul>
</cb:block_post_category>


<a class="send-comment" target="_self" href="[cb:post_href]#commentform"><span> <i class="icon icon-comment"></i> ارسال دیدگاه </span> </a>


<div class="post-like clearfix">
[cb:post_like]
</div>

</div>

</li>


<cb:block_post_comment>
<div class="comment-content">
<div class="comment-title">
<i class="icon icon-comments"></i>
دیدگاه ها </div>
<ul>
<cb:loop_post_comment>
<li class="comment-field">
<div class="org-comment">
<div class="comment-properties post-desc">
<div class="comment-sender author-name">
<a class="" href="[cb:post_comment_senderweb]" target="_blank">
[cb:post_comment_sendername]
</a>
</div>
<div class="comment-date"><i class="icon icon-calendar"></i> [cb:post_comment_date]</div>
</div>
<div class="comment-body">
[cb:post_comment_body]
</div>
</div>
[cb:post_comment_replystart]
<div class="comment-reply-border">
<div class="comment-reply">
<div class="reply-sender"> <i class="icon icon-reply"></i><span>پاسخ </span> [cb:post_comment_replyname] :</div>
<div class="line-beginning">[cb:post_comment_replybody]</div>
</div>
</div>
[cb:post_comment_replyend]
</li>
</cb:loop_post_comment>
</ul>
</div>
<div class="comment-form">
<a name="commentform"></a>
<div class="comment-form-title">دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید :</div>
<br/> [cb:post_comment_form]
</div>
</cb:block_post_comment>
</cb:loop_post>
</ul>
</div>


<cb:block_general_list>
<div class="general post container">
<cb:loop_general_list>
<a href=" [cb:general_list_href]" title=" [cb:general_list_title]">
[cb:general_list_text]
</a>
</cb:loop_general_list>
</div>
</cb:block_general_list>

</cb:block_post>


<cb:block_pages>
<div class="page-count container">
<span class="page-total"> تعداد صفحات : [cb:pages_total]</span>
<cb:loop_pages>
<a href=" [cb:pages_href]"> [cb:pages_no]</a>
</cb:loop_pages>
</div>
</cb:block_pages>


</div>


<div class="left-sidebar container">
<div class="inside-sidebar">

<cb:block_search>
<div class="search brpdbottom">
<input class="search-input" type="text" name="search_text" placeholder="جستجو">
<button class="search-button" type="submit" value="[cb:search_button_text]">
<i class="icon icon-search"></i>
</button>
</div>
</cb:block_search>


<cb:block_blog_tag_cloud>
<div class="inside-border">
<div class="title-sidebar">ابر برچسب ها</div>
<ul class="s-tags">
<cb:loop_blog_tag_cloud>
<li class="blog-tag-cloud">
<a class="super-tags" href="[cb:blog_tag_cloud_href]">
[cb:blog_tag_cloud_text]
<span>([cb:blog_tag_cloud_count])</span>
</a>
</li>
</cb:loop_blog_tag_cloud>
</ul>
</div>
</cb:block_blog_tag_cloud>


<cb:block_blog_category>
<div class="title-sidebar">آرشیو موضوعی</div>
<div class="inside-border">
<ul>
<cb:loop_blog_category>
<li class="link-in-sidebar-float">
<a class="clearfix category-[cb:blog_category_id]" href="[cb:blog_category_href]">
[cb:blog_category_name]
<span class="sidebar-dez">

[cb:blog_category_post_count]
مطلب
</span>
</a>
</li>
</cb:loop_blog_category>
</ul>
</div>
</cb:block_blog_category>


<cb:block_blog_recent_post>
<div class="title-sidebar">آخرین پست ها</div>
<div class="inside-border">
<ul>
<cb:loop_blog_recent_post>
<li class="link-in-sidebar">
<a href="[cb:blog_recent_post_href]">
<span class="last-posts-asp">[cb:blog_recent_post_text]</span>
<span class="last-posts-dez">[cb:blog_recent_post_date]</span>
</a>
</li>
</cb:loop_blog_recent_post>
<li class="link-in-sidebar">
<a class="clearfix" href="[cb:blog_recent_post_full_list_href]">لیست پست ها</a>
</li>
</ul>
</div>
</cb:block_blog_recent_post>

<cb:block_author>
<div class="title-sidebar">نویسندگان</div>
<div class="inside-border block-author">
<ul>
<cb:loop_author>
<li>
<div class="block-author-photo">
<i class="icon icon-user"></i>
[cb:author_photo_small]
</div>
<a href="[cb:author_href]">
<div>[cb:author_name]</div><div>مطالب ارسالی: ([cb:author_post_count])</div>
</a>
<div style="clear: both">درباره نویسنده :[cb:author_about_me]</div>
</li>
</cb:loop_author>
</ul>
</div>
</cb:block_author>


<cb:block_linkdaily>
<div class="title-sidebar">لینکدونی</div>
<div class="inside-border clearfix">
<ul>
<cb:loop_linkdaily>
<li class="link-in-sidebar">
<a href="[cb:linkdaily_href]" title="[cb:linkdaily_title]" target="_blank">
[cb:linkdaily_text]
</a>
</li>
</cb:loop_linkdaily>
<li class="link-in-sidebar">
<a class="clearfix" href="[cb:linkdaily_full_list_href]">همه لینکها</a>
</li>
<a class="button-cc" href="[cb:linkdaily_new_href]">ارسال لینک</a>
</ul>
</div>
</cb:block_linkdaily>


<cb:block_link>
<div class="title-sidebar">لینکستان</div>
<div class="inside-border">
<ul>
<cb:loop_link>
<li class="link-in-sidebar">
<a href="[cb:link_href]" title="[cb:link_title]" target="_blank">
[cb:link_text]
</a>
</li>
</cb:loop_link>
<li class="link-in-sidebar">
<a class="clearfix" href="[cb:link_full_list_href]"> همه اینک ها </a>
</li>
</ul>
</div>
</cb:block_link>


<cb:block_extrapage>
<div class="block-extrapage inside-border">
<div class="title-sidebar">صفحات جانبی</div>
<ul>
<cb:loop_extrapage>
<li class="link-in-sidebar">
<a href="[cb:extrapage_href]">[cb:extrapage_title]</a>
</li>
</cb:loop_extrapage>
</ul>
</div>
</cb:block_extrapage>


<cb:block_poll>
<div class="title-sidebar">نظرسنجی</div>
<div class="inside-border clearfix">
<div class="nolink-sidbar">
<div class="hr-dashed-rule">[cb:poll_question]</div>
<ul>
<cb:loop_poll>
<li>
<a href="#">[cb:poll_answer]</a>
</li>
</cb:loop_poll>
</ul>
</div>
<input type="submit" class="button-cc" value="[cb:poll_button_text]"/>
</div>
</cb:block_poll>


<div class="block-user-script">
[cb:blog_script]
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<div class="footer-section">
<div class="footer container">
<div class="bottombar clearfix">

<div class="blog-statistics inside-bottombar">
<cb:block_stat>
<div class="title-bottombar">آمار وبلاگ</div>
<ul>
<li class="hr-dashed-rule clearfix"><span class="stat-nums">[cb:stat_total_view]</span><span class="stat-subs">کل بازدید : </span></li>
<li class="hr-dashed-rule clearfix"><span class="stat-nums"> [cb:stat_today_view]</span><span class="stat-subs">بازدید امروز : </span></li>
<li class="hr-dashed-rule clearfix"><span class="stat-nums">[cb:stat_yesterday_view]</span><span class="stat-subs"> بازدید دیروز : </span></li>
<li class="hr-dashed-rule clearfix"><span class="stat-nums">[cb:stat_this_month_view]</span><span class="stat-subs"> بازدید این ماه : </span> </li>
<li class="hr-dashed-rule clearfix"><span class="stat-nums">[cb:stat_last_month_view]</span><span class="stat-subs">بازدید ماه قبل : </span> </li>
<li class="hr-dashed-rule clearfix"><span class="stat-nums"> [cb:stat_total_author]</span><span class="stat-subs">تعداد نویسندگان : </span></li>
<li class="hr-dashed-rule clearfix"><span class="stat-nums">[cb:stat_total_post]</span><span class="stat-subs">تعداد کل مطالب : </span> </li>
<li class="hr-dashed-rule clearfix"><span class="stat-nums">[cb:stat_last_view_date]</span><span class="stat-subs">آخرین بازدید : </span></li>
<li class="hr-dashed-rule clearfix"><span class="stat-nums">[cb:stat_modify_date]</span><span class="stat-subs">آخرین بروز رسانی : </span> </li>
</ul>
</cb:block_stat>
</div>

<div class="inside-bottombar insbtm-archive">
<cb:block_blog_archive>
<div class="title-bottombar">آرشیو</div>
<ul>
<cb:loop_blog_archive>
<li class="link-in-bottombar">
<a class="clearfix" href="[cb:blog_archive_href]">
[cb:blog_archive_text] <span class="bottombar-dez"> [cb:blog_archive_post_count] پست </span>
</a>
</li>
</cb:loop_blog_archive>
<li class="link-in-bottombar">
<a class="clearfix" href="[cb:blog_archive_full_list_href]"><span>همه آرشیوها</span></a>
</li>
</ul>
</cb:block_blog_archive>
</div>

<div class="inside-bottombar">
<div class="about-blog">
<div class="blog-creator">ایجاد شده توسط:
<a href="[cb:blog_author_link]">[cb:blog_author_name]</a>
</div>
<div class="blog-desc">[cb:blog_description]</div>
</div>
<div class="social-networks-footer">
<ul class="icons">
<li class="social-networks-icons">
<a href="https://www.facebook.com/"><i class="icon icon-facebook"></i></a>
</li>
<li class="social-networks-icons">
<a href="https://www.pinterest.com/"><i class="icon icon-pinterest"></i></a>
</li>
<li class="social-networks-icons">
<a href="https://twitter.com/"><i class="icon icon-twitter"></i></a>
</li>
<li class="social-networks-icons">
<a href="https://www.instagram.com/"><i class="icon icon-instagram"></i></a>
</li>
<li class="social-networks-icons">
<a href="https://plus.google.com/"><i class="icon icon-gplus"></i></a>
</li>
<li class="social-networks-icons">
<a href="https://web.telegram.org"><i class="icon icon-telegram"></i></a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>

<div class="footer-copyright">
<div class="footer-text">
قدرت گرفته با
<!--<span class="heart">♥</span>-->
<i class="icon icon-heart"></i>
از
<a href="http://www.mihanblog.com/">
MihanBlog.com
</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

</div>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.min.js"></script>
<script>
function openSiteMenu() {
document.getElementById("pageContainer").className += " menu-active";
}

function exitMenu() {
document.getElementById("pageContainer").classList.remove("menu-active");
}


window.onscroll = function() {

if (document.body.scrollTop > 500 || document.documentElement.scrollTop > 500) {
document.getElementById("goTop").style.display = 'block';
}
else {
document.getElementById("goTop").style.display = 'none';
}

};

function moveToTop() {
$('html,body').animate({ scrollTop: 0 }, 'slow');
};

</script>
</body>
</html>

امضاي کاربر :
*آن که درد را آفریده برای آن ها دارو نیز قرار داده است.*

طراحی لوگو ، عکس نوشته ، پوستر ، هدر و ...
http://telegram.me/AshkanEsmaeili
پاسخ ها
برای تغییر باید وارد فایل css بشی یعنی فایل زیر رو باید باز کنی


http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/649/1944575/theme21/css/style.css


این ادرس رو تو مرورگرت کپی سپس اون عکسی رو که میخووای آپلود کن ولینکشو بردار و جای لینک زیر بزار:

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/649/1944575/theme21/images/headerbg.jpg


این هدر اصلی وب هست برای تغییر لینک عکس خودت رو بزار به جای این

بعد از این کار باید دوباره فایل css رو آپلود کنی و لینکش بدی به قالب

---------------------------------------------------------------------------------------------------

برای تغییر فایو آیکون عکس مورد نظرت رو با پسوند ico آپلود کن و تو کد زیر قرارش بدهامضاي کاربر :

طـــــــــــــــراحــــــــــــ و کُــــــــــــــــــــــــــد نـــــــــویـــــــــســـــــــــــ.
.

تَـــــــــــــحــــــــــــــــــتـــــِ وبـــــــــــــ
.
.
.اِرتــــــــــــــتِــــــــــــبــــــــــاطــــــــ بــــــــا
.
.
.
بَـــــــــــنـــــــــــد هــــــــــ :
.
.
.


کد:
<LINK href="آدرس عکس شما" rel="SHORTCUT ICON">
امضاي کاربر :

طـــــــــــــــراحــــــــــــ و کُــــــــــــــــــــــــــد نـــــــــویـــــــــســـــــــــــ.
.

تَـــــــــــــحــــــــــــــــــتـــــِ وبـــــــــــــ
.
.
.اِرتــــــــــــــتِــــــــــــبــــــــــاطــــــــ بــــــــا
.
.
.
بَـــــــــــنـــــــــــد هــــــــــ :
.
.
.


برای پیدا کردن کد می تونی از کلید ترکیپی

Ctrl+f استفاده کنی
امضاي کاربر :

طـــــــــــــــراحــــــــــــ و کُــــــــــــــــــــــــــد نـــــــــویـــــــــســـــــــــــ.
.

تَـــــــــــــحــــــــــــــــــتـــــِ وبـــــــــــــ
.
.
.اِرتــــــــــــــتِــــــــــــبــــــــــاطــــــــ بــــــــا
.
.
.
بَـــــــــــنـــــــــــد هــــــــــ :
.
.
.


نقل قول از lamborghini
برای تغییر باید وارد فایل css بشی یعنی فایل زیر رو باید باز کنی


http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/649/1944575/theme21/css/style.css


این ادرس رو تو مرورگرت کپی سپس اون عکسی رو که میخووای آپلود کن ولینکشو بردار و جای لینک زیر بزار:

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/649/1944575/theme21/images/headerbg.jpg


این هدر اصلی وب هست برای تغییر لینک عکس خودت رو بزار به جای این

بعد از این کار باید دوباره فایل css رو آپلود کنی و لینکش بدی به قالب

---------------------------------------------------------------------------------------------------

برای تغییر فایو آیکون عکس مورد نظرت رو با پسوند ico آپلود کن و تو کد زیر قرارش بده
سلام
من خودم قبل از اینکه این پیام رو بفرستم این کار هارو امتحان کردم
وقتی css رو تغییر میدم تصاویر قالب دیگه لود نمیشن

امضاي کاربر :
*آن که درد را آفریده برای آن ها دارو نیز قرار داده است.*

طراحی لوگو ، عکس نوشته ، پوستر ، هدر و ...
http://telegram.me/AshkanEsmaeili
اینجوری css رو ویرایش نمیکنن .! همیشه بهترین کار بازگردانی فایل هست .!

من برای شما این کار رو کردم .... برای تغییر هدر قالب ، کد زیر را به بخش head قالب خود اضافه کنید :
کد:

.header-container{background-image: url(آدرس تصویر شما) !important;};

به جای آدرس تصویر ، آدرس عکس خودتون رو بزارید .!


نقل قول از fastmod
اینجوری css رو ویرایش نمیکنن .! همیشه بهترین کار بازگردانی فایل هست .!

من برای شما این کار رو کردم .... برای تغییر هدر قالب ، کد زیر را به بخش head قالب خود اضافه کنید :
کد:

.header-container{background-image: url(آدرس تصویر شما) !important;};

به جای آدرس تصویر ، آدرس عکس خودتون رو بزارید .!سلام

وقعـــــــاَ ازتون متشکرم همینو نیاز داشتم


امضاي کاربر :
*آن که درد را آفریده برای آن ها دارو نیز قرار داده است.*

طراحی لوگو ، عکس نوشته ، پوستر ، هدر و ...
http://telegram.me/AshkanEsmaeili

براي نمايش پاسخ جديد نيازي به رفرش صفحه نيست روي تازه سازي پاسخ ها کليک کنيد !برای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.