هرکی با کدنویسی آشنایی داره
سفارش تبليغات در انجــمن قالب گراف ورود به تاپيک اطلاعيه هاي تابستانه قالب گراف
امور گرافيکي و کدنويسي وب خود را به جي جي ميزبان بسپاريد
نام کاربري : پسورد : فراموش
سلام باید چیکار کنم که کدی که روی استایل تصاویر تاثیر میذاره ( بهش افکت میده ) روی یک تصویر خاص ( هدر ) اعمال نشه ؟
پاسخ ها
کلاس یا آی دی تعیریف کنید
مثلا :
کد:

این برای بادی باشه : <div calls="logo"></div>
-------------------------------------------------------
این مثلا برای استایل ها باشه : .logo:hover{ssss}


امضاي کاربر :

یاد قالب گراف قدیم افتادم ..... قدیما خیلی خوب بود
-------------------------------------

تشکر شده:

5 کاربر از farsgraph به خاطر اين مطلب مفيد تشکر کرده اند: h222kr-ir / admin-mehrdad / whatyouknow / mahdio77 / mattin /

کد قالب و استایل که میخواهید روی همه عکسا جز اون اضافه بشه رو بزارید براتون درست کنم

تشکر شده:

1 کاربر از admin-mehrdad به خاطر اين مطلب مفيد تشکر کرده اند: h222kr-ir /

نقل قول از admin-mehrdad
کد قالب و استایل که میخواهید روی همه عکسا جز اون اضافه بشه رو بزارید براتون درست کنم
کد قالب :کد:
<!doctype html>
<html>
<head><link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://up.h222kr.ir/view/663365/menu1.css">


<script type='text/javascript' src='http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/posts/code/java/02/jquery.js?ver=1.8.3'></script>
<script type="text/javascript" src="http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/posts/code/java/02/light_switch.js"></script>
<style type="text/css">
.rotate_left {transform: rotate(270deg) ; -webkit-transform: rotate(270deg) ; -moz-transform: rotate(270deg) ; -o-transform: rotate(270deg) ; -ms-transform: rotate(270deg) ; z-index: 9999 ; position: absolute; top:326px; left:-80px; font-size:20px }
.rotate_left_off { display: none ; transform: rotate(270deg) ; -webkit-transform: rotate(270deg) ; -moz-transform: rotate(270deg) ; -o-transform: rotate(270deg) ; -ms-transform: rotate(270deg) ; z-index: 9999 ; position: absolute; top:326px; left:-80px; font-size:20px }
.rotate_left_fixed {transform: rotate(270deg) ; -webkit-transform: rotate(270deg) ; -moz-transform: rotate(270deg) ; -o-transform: rotate(270deg) ; -ms-transform: rotate(270deg) ; z-index: 9999 ; position: fixed; top:200px; left:20px; font-size:20px }
.rotate_left_off_fixed { display: none ; transform: rotate(270deg) ; -webkit-transform: rotate(270deg) ; -moz-transform: rotate(270deg) ; -o-transform: rotate(270deg) ; -ms-transform: rotate(270deg) ; z-index: 9999 ; position: fixed; top:200px; left:20px; font-size:20px }
.insider {z-index: 9999; font-size:20px; position:relative; font-weight:300; margin-left:30px}
.insider_off {display: none ; z-index: 9999; font-size:20px; position:relative; font-weight:300; margin-left:30px}
</style><!--Start Code By Ghalebgraph.ir(Warrior)-->
<style>
html::-webkit-scrollbar {
width:6px;
background-color:#089C03;
}
html::-webkit-scrollbar-thumb {
background-color:#53588A;
width:12px;
height:30px;
}
html::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
background-color:#D68C0B;
}
</style>
<!--End Code By Ghalebgraph.ir-->
<link rel="stylesheet" href="http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/posts/theme/web/1394/sport/gg/style2.css" type="text/css" />


<script type="text/JavaScript" language="javascript">
msg = "باشگاه فرهنگی و ورزشی پدیده شاهرود"; msg = "..." + msg;pos = 0;
function scrollMSG() {
document.title = msg.substring(pos, msg.length) + msg.substring(0, pos);
pos++;
if (pos > msg.length) pos = 0
window.setTimeout("scrollMSG()",200);
}
scrollMSG();
</script><style>
img:hover{border-radius: 50px;
opacity:0.8;filter:alpha(opacity=80);
-webkit-transform:scale(1.1):( Webkit: Scale up image to 1.2x original size);
-moz-border-radius:6px;-webkit-border-radius:30px;
box-shadow: 10px 10px 5px #000;
-moz-transform:scale(1.1):( Mozilla scale version);
-moz-transform:scale(0.9):(Explorer scale version);

}
img:out{border-radius: 40px;
opacity:1;filter:alpha(opacity=100);
-webkit-transform:scale(0.9):( Webkit: Scale down image to 0.8x original size);
padding:0px; float:center;
-moz-transform:scale(0.9):(Mozilla scale version);
-moz-transform:scale(0.9):(Explorer scale version);

}

img{
-webkit-transform:scale(0.8); /*Webkit: Scale down image to 0.8x original size*/
-moz-transform:scale(0.8); /*Mozilla scale version*/
-o-transform:scale(0.8); /*Opera scale version*/
-webkit-transition-duration: 0.5s; /*Webkit: Animation duration*/
-moz-transition-duration: 0.5s; /*Mozilla duration version*/
-o-transition-duration: 0.5s; /*Opera duration version*/
opacity: 0.7; /*initial opacity of images*/
margin: 0 10px 5px 0; /*margin between images*/
}

img:hover{
-webkit-transform:scale(1.1); /*Webkit: Scale up image to 1.2x original size*/
-moz-transform:scale(1.1); /*Mozilla scale version*/
-o-transform:scale(1.1); /*Opera scale version*/
box-shadow:0px 0px 30px gray; /*CSS3 shadow: 30px blurred shadow all around image*/
-webkit-box-shadow:0px 0px 30px gray; /*Safari shadow version*/
-moz-box-shadow:0px 0px 30px gray; /*Mozilla shadow version*/
opacity: 1;

}
</style>


<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/authors/warrior/gg photo style.css" media="all">
<link href="http://up.h222kr.ir/up/h222/Documents/css/tooltip/style.css" rel="stylesheet">
<script src="http://up.h222kr.ir/up/h222/Documents/css/tooltip/script.js"></script>
<script src="http://up.h222kr.ir/up/h222/Documents/css/tooltip/1.js"></script>

<body class="myrexIR main_page"></body><link href="http://rozup.ir/up/h222/code-h222-cursor-cursor.css" rel="stylesheet" type="text/css"><p style="text-align: center;"><a href="http://h222kr.ir/"><span style="font-family:comic sans ms,cursive;"><span style="font-size:20px;"></span></span></a></p>

<!-- Begin wWw.H222kR.iR menu Tools -->
<script type="text/javascript" src="http://up.h222kr.ir/up/h222/Documents/js/Beautifull-Menu/Plusone.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://up.h222kr.ir/up/h222/Documents/js/Beautifull-Menu/First01.js"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
document.writeln(" <li><a class=\"item001\" href=\"http://fc-padideh-shahroud.r98.ir/\"><span>Home</span></a></li> ");
document.writeln(" <li><a class=\"item002\" href=\"http://fc-padideh-shahroud.r98.ir/Contact/\"><span>Contact Me</span></a></li> ");
document.writeln(" <li><a class=\"item004\" href=\"https://www.google.com/search?sitesearch=http://fc-padideh-shahroud.r98.ir/\" target=\"_blank\"><span>Search</span></a></li> ");
document.writeln(" <li><a class=\"item005\" href=\"#top\"><span>Top Page</span></a></li> ");
// -->
</script>
<script type="text/javascript" src="http://up.h222kr.ir/up/h222/Documents/js/Beautifull-Menu/End.js"></script>
<div style="display: none"><a title="پدیده شاهرود" href="http://fc-padideh-shahroud.r98.ir/"><h1>پدیده شاهرود</h1></a></div>
<!-- End wWw.H222kR.iR menu Tools -->

<RB:Custom_Option_Block=0><RB:Custom_Option_Title>جهت تغییر آیکون نوار آدرس(فاو آیکون) لینک آیکون خود را به جای لینک زیر قرار بدید</RB:Custom_Option_Title><link rel="shortcut icon" href="<RB:Custom_Option_Content>http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/posts/theme/web/1394/sport/gg/images/fav.png</RB:Custom_Option_Content>"/></RB:Custom_Option_Block>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no">
<meta name="robots" content="index,follow,all"/>
<link rel="canonical" href="[RB:Page_Url]"/>
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[RB:Blog_Title]" href="[RB:Blog_Xml_Link]"/>
<link rel="index" title="[RB:Blog_Title]" href="[RB:Blog_Url]"/>
<meta name="keywords" content="[RB:Blog_Keywords_Tags],[RB:Blog_And_Post_Title],[RB:Blog_Title]"/>
<meta name="description" content="[RB:Blog_Description]"/>
<RB:Next_Page_Block><link rel="next" href="[Next_Page]"/></RB:Next_Page_Block>
<RB:Perv_Page_Block><link rel="prev" href="[Prev_Page]"/></RB:Perv_Page_Block>
<RB:Post_Image_Block><meta property="og:image" content="[Post_Image]"/></RB:Post_Image_Block>
<title>[RB:Blog_And_Post_Title]</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://up.h222kr.ir/up/h222/posts/theme/web/1394/sport/gg/stylefinal.css"/>
<RB:Custom_Option_Block=1><RB:Custom_Option_Title>جهت تغییر بکگراند(پس زمینه) لینک خود را به جای لینک عکس زیر قرار دهید</RB:Custom_Option_Title><style>body{background:url(<RB:Custom_Option_Content>http://cardiffsoccer.org/wp-content/uploads/2013/06/8103725-frische-gr-ne-gras-soccer-field-background.jpg</RB:Custom_Option_Content>);}</style></RB:Custom_Option_Block>
[RB:Rozblog_Dynamic_Code]
<SCRIPT src="/js/forum.js" type="text/javascript"></SCRIPT>
</head>
<body>

<script type="text/javascript">
jQuery(window).ready(function($){

$('body').append('<div id="trigger_on" class="rotate_left_fixed"><img src="http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/posts/code/java/02/bulb_off.png" border="none" width="16" height="16" style="vertical-align:middle; margin-left:3px; cursor:pointer; padding-bottom:3px" alt="" title="Light Off" /><span style="cursor:pointer; color:#999">Light Off</span></div><div id="trigger_off" class="rotate_left_off_fixed" style="display:none"><img src="http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/posts/code/java/02/bulb_on.png" border="none" width="16" height="16" style="vertical-align:middle; cursor:pointer; margin-left:3px; padding-bottom:3px" alt="" title="Light On" /><span style="cursor:pointer; color:#FDB619">Light On</span></div>');

$("#trigger_on").click(function() {
$(".ghalebgraph").expose({
closeOnEsc: true,
closeOnClick: true,
closeSpeed: 'fast',
color: '#000000',
loadSpeed: 'slow',
opacity: 0.93,
zIndex: 9998,
onClose: function() {$("#trigger_off").hide(); $("#trigger_on").show();}
});

$("#trigger_on").hide(); $("#trigger_off").show().fadeTo('fast', 1);});
$("#trigger_off").click(function() {$.mask.close(); $("#trigger_off").hide(); $("#trigger_on").show();});
$(".ghalebgraph").css('position','relative');
});

</script>
<div class="GGseo">
<h1>[RB:Blog_And_Post_Title]</h1>
<h5>[RB:Blog_Keywords_Tags]</h5>
<h6>[RB:Blog_Description]</h6>
</div>

<div class="middle">

<RB:Custom_Option_Block=2><RB:Custom_Option_Title>جهت تغییر هدر(عکس بالای سایت/ لگو) لینک خود را به جای لینک عکس زیر قرار دهید</RB:Custom_Option_Title>
<div class="header">
<img alt="[RB:Blog_Title]" title="[RB:Blog_Title]" src="<RB:Custom_Option_Content>http://up.h222kr.ir/view/664907/Header.png</RB:Custom_Option_Content>"/>
</div></RB:Custom_Option_Block>

<RB:Custom_Option_Block=3><RB:Custom_Option_Title>جهت تغییر تبلیغات زیر هدر کد زیر را ویرایش کنید</RB:Custom_Option_Title>
<div class="adsplace"><div class="top"><a href="[RB:Blog_Contact_Link]">محل تبلیغات شما اینجاست ... برای دیدن تعرفه تبلیغات و اطلاعات بیشتر کلیک کنید!</a></div><RB:Custom_Option_Content><! شروع 1 -><a target="_blank" href="[RB:Blog_Contact_Link]"><img alt="سفارش تبلیغ" title="سفارش تبلیغ" src="http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/posts/theme/web/1394/sport/gg/images/Ads.jpg"/></a><! شروع 2 -><a target="_blank" href="[RB:Blog_Contact_Link]"><img alt="سفارش تبلیغ" title="سفارش تبلیغ" src="http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/posts/theme/web/1394/sport/gg/images/Ads.jpg"/></a></RB:Custom_Option_Content></div></RB:Custom_Option_Block>

<div class="GGm1">

<div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>دسترسی سریع</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content"><ul>
<li><a href="[RB:Blog_Url]">خانه</a></li>
<li><a href="[RB:Blog_Forum_Link]">انجمن</a></li>
<RB:Gust_Block>
<li><a href="[RB:Blog_Register_Link]">ثبت نام</a></li>
<li><a href="[RB:Blog_Forget_Link]">فراموشی رمز عبور</a></li>
<li><a href="[RB:Blog_Login_Link]">ورود</a></li>
</RB:Gust_Block>
<li><a href="[RB:Blog_Archive_Link]">آرشیو</a></li>
<li><a href="[RB:Blog_Xml_Link]">خواک</a></li>
<li><a href="[RB:Blog_SiteMap_Link]">نقشه سایت</a></li>
<li><a href="[RB:Blog_Contact_Link]">ارتباط با ما</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://ghalebgraph.ir/">قالب رزبلاگ</a></li>
<!-- استفاده از این قالب بدون ذکر صاحب اثر و طراح قالب حرام میباشد -->
</ul></div></div>

<RB:Text1><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>تبلیغات</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
[-Text1-]
</div></div></RB:Text1>

<RB:Block_Right><RB:Block_Right_Loop><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>[Menu_Title]</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
[Menu_Code]
</div></div></RB:Block_Right_Loop></RB:Block_Right>

<RB:Blog_Category_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>موضوعات</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<ul><RB:Blog_Category_Loop>
<li><h3><a href="[Catgory_Link]">[Catgory_Title]</a></h3></li>
<ul class="children"><RB:Blog_Sub_Category_Loop><li><h4><a title="دارای [Catgory_Sub_Posts] پست" href="[Catgory_Sub_Link]">[Catgory_Sub_Title]</a></h4></li></RB:Blog_Sub_Category_Loop></ul>
</RB:Blog_Category_Loop></ul>
</div></div></RB:Blog_Category_Block>

<RB:Chat_Box_Block><RB:Chat_Box><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>چت باکس</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<div align="center">
<RB:Chat_Field_Style:>
<RB:Chat_Submit_Value:ارسال>
[My_Chat_Box]
</div>
</div></div></RB:Chat_Box></RB:Chat_Box_Block>

<RB:Blog_Archive_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>آرشیو</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<ul><RB:Blog_Archive_Loop><li><a rel="archives" href="[Archive_Link]">[Archive_Title]</a></li></RB:Blog_Archive_Loop></ul>
</div></div></RB:Blog_Archive_Block>

<RB:Blog_Authors_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>نویسندگان</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<ul><RB:Blog_Authors_Loop><li><a rel="author" title="این نویسنده دارای [Author_Posts] پست در سایت است" href="[Author_Link]">[Author_Name]</a></li></RB:Blog_Authors_Loop></ul>
</div></div></RB:Blog_Authors_Block>

<RB:Blog_User_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>آخرین کاربران</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<ul><RB:Blog_User_Loop><li><a href="[Blog_User_Url]">[Blog_User_Title]</a></li></RB:Blog_User_Loop></ul>
</div></div></RB:Blog_User_Block>

<RB:Yahoo><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>پشتيباني آنلاين</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<center><a alt="پشتيباني آنلاين" title="پشتيباني آنلاين" href="ymsgr:sendim?[Blog_Yid]&m=Salam , az [RB:BlogId].rozblog.Com PM Midam."><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=[Blog_Yid]&t=14" border="0" alt="پشتيباني آنلاين" title="پشتيباني آنلاين" /></a></center>
</div></div></RB:Yahoo>

<RB:Counter_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>آمار</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<b>آمار مطالب</b><br />
کل مطالب : <b>[Blog_Posts]</b><br />
کل نظرات : <b>[Blog_Comments]</b><br />
<b>آمار کاربران</b><br />
افراد آنلاین : <b>[Online]</b><br />
تعداد اعضا : <b>[Blog_User]</b><br />
<RB:Forum_Online_Block>
<b>کاربران آنلاین : [Online_User] نفر</b><br />
<ul><RB:Blog_Online_Loop><li><a href="[Online_Url]">[Online_Number]. [Online_Title]</a></li></RB:Blog_Online_Loop></ul>
</RB:Forum_Online_Block>
<b>آمار بازدید</b><br />
بازدید امروز : <b>[Today] </b><br />
بازدید دیروز : <b>[Yesterday]</b><br />
ورودی امروز گوگل : <b>[Google_Day] </b><br />
ورودی گوگل دیروز : <b>[Google_Yesterday] </b><br />
آي پي امروز : <b>[Ip_Today] </b><br />
آي پي ديروز : <b>[Ip_Yesterday]</b><br />
بازدید هفته : <b>[Week]</b><br />
بازدید ماه : <b>[Month] </b><br />
بازدید سال : <b>[Year]</b><br />
بازدید کلی : <b>[All] </b><br />
<b>اطلاعات شما</b><br />
آی پی : <b>[IP]</b><br />
مرورگر : <b>[Browser]</b><br/ >
سیستم عامل : <b>[Windows]</b><br />
امروز : <b>[RB:Blog_Today_Date]</b><br />
</div></div></RB:Counter_Block>

<RB:Blog_Poll_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>نظرسنجي</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<RB:Blog_Poll>
<RB:Poll_Submit_Value:ثبت نظر>
<RB:Poll_Result_Value:نتايج>
<RB:Poll_Item_Style:font-size:9pt;font-family:Tahoma;>
<RB:Poll_Submit_Style:font:9pt Tahoma;>
<PollFormResultStyle:font-size:8pt;FONT-FAMILY: Tahoma;>
[Poll_Name]<br/>
[Poll_Items]
</RB:Blog_Poll>
</div></div></RB:Blog_Poll_Block>

<RB:Blog_Last_Posts_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>جدید ترین مطالب </p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<ul><RB:Blog_Last_Posts_Loop><li><a title="تاریخ : [Last_Post_Date]" href="[Last_Post_Url]">[Last_Post_Title]</a></li></RB:Blog_Last_Posts_Loop></ul>
</div></div></RB:Blog_Last_Posts_Block>

<RB:Blog_Profile_Blcok><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>درباره ما</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<RB:Blog_Photo_Block><center><img alt="[RB:Blog_Title]" title="[RB:Blog_Title]" src="[Profile_Pic]"/><br /></center></RB:Blog_Photo_Block>
<RB:Blog_About_Block>[Profile_About]</RB:Blog_About_Block>
</div></div></RB:Blog_Profile_Blcok>

</div>
<div class="GGm2">

<RB:Text3><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>تبلیغات</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
[-Text3-]
</div></div></RB:Text3>

<RB:Block_Left><RB:Block_Left_Loop><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>[Menu_Title]</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
[Menu_Code]
</div></div></RB:Block_Left_Loop></RB:Block_Left>

<RB:Blog_Search_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>جستجو</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<center>
<input type="text" name="search" value="[Search_Value]">
<input type="submit" value="جستجو">
</center>
</div></div></RB:Blog_Search_Block>

<RB:Hit_Posts_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>مطالب پربازدید</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<ul><RB:Hit_Posts_Loop><li><a href="[Hit_Posts_Link]" title=" بازدید : [Hit_Posts_Count]">[Hit_Posts_Title]</a></li></RB:Hit_Posts_Loop></ul>
</div></div></RB:Hit_Posts_Block>

<RB:Rand_Posts_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>مطالب تصادفی</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<ul><RB:Rand_Posts_Loop><li><a href="[Rand_Posts_Link]">[Rand_Posts_Title]</a></li></RB:Rand_Posts_Loop></ul>
</div></div></RB:Rand_Posts_Block>

<RB:Form_Login_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>ورود کاربران</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<RB:Login_Field_Size:15>
<RB:Login_Field_Style:font:9pt tahoma;>
<RB:Login_Submit_Value:ورود به سایت>
[Login_Form]<br/>
<ul><li><a href="[RB:Blog_Forget_Link]">رمز عبور را فراموش کردم ؟</a></li></ul>
</div></div></RB:Form_Login_Block>

<RB:If_Login_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>پنل کاربری</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<center><img alt="[Login_Name]" title="[Login_Name]" src="[Login_Avatar]"/></center><br/>
خوش آمدی : [Login_Name]<br/>
آخرین ورود:[Login_Date_Last]<br/>
نام کاربری : [Login_Username]</a><br/>
<ul>
<li><a href="/New_Post">ارسال پست جدید</a></li>
<li><a href="/Panel"> پنل کاربری</a></li>
<li><a href="[Login_Profile]">مشاهده پروفایل</a></li>
<li><a href="/Edit_Profile">ویرایش پروفایل</a></li>
<li><a href="/Send/Message">ارسال پیام</a></li>
<li><a href="/Display/Message">پيام خصوصي</a> (خوانده نشده [Login_Count_Message])</a></li>
<li><a href="/Display/Mess/Send">پیام های ارسال شده</a></li>
<li><a href="[RB:Blog_Forum_Link]">تالارگفتمان</a></li>
<li><a href="[RB:Blog_Logout_Link]">خروج از سایت</a></li>
</ul>
</div></div></RB:If_Login_Block>

<RB:Gust_Block><RB:Reg_Fast_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>عضويت سريع</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<RB:Reg_Fast_Field_Size:15>
<RB:Reg_Fast_Field_Style:9pt tahoma;>
<RB:Reg_Fast_Submit_Value:عضویت>
<RB:Reg_Fast_Reset_Value:پاک کردن>
[Reg_Fast_Form]
</div></div></RB:Reg_Fast_Block></RB:Gust_Block>

<RB:Link_Auto_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>تبادل لینک هوشمند</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<RB:Link_Auto_Field_Size:15>
<RB:Link_Auto_Field_Style:font:9pt Tahoma;>
<RB:Link_Auto_Submit_Value:ارسال لینک>

[Link_Auto_Form]
</div></div></RB:Link_Auto_Block>

<RB:Blog_Links_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>لینک دوستان</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<ul>
<RB:Blog_Links_Loop><li><a rel="nofollow" target="_blank" title"[Link_Description]" href="[Link_Url]"> [Link_Title]</a></li></RB:Blog_Links_Loop>
<li><a onClick="javascript:window.open('[-Send_Link-]','','width=500px,height=300px,scrollbars=yes')" href="javascript:void(0)"> ارسال لینک</a></li>
</ul>
</div></div></RB:Blog_Links_Block>

<RB:Link_Daily_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>پیوندهای روزانه</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<ul>
<RB:Link_Daily_Loop><li><a rel="nofollow" target="_blank" title="[Linkdaily_Description] | ([Linkdaily_Clicks])" href="[Linkdaily_Url]"> [Linkdaily_Title]</a></li></RB:Link_Daily_Loop>
<li><a onClick="javascript:window.open('/LinkDump.php','','width=500px,height=300px,scrollbars=yes')" href="javascript:void(0)">آرشیو لینک ها</a></li>
</ul>
</div></div></RB:Link_Daily_Block>

<RB:Blog_Mail_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>خبرنامه</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
براي اطلاع از آپدیت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود
<RB:Mail_Field_Size:30>
<RB:Mail_Field_Style:Font:9pt Tahoma;>
<RB:Mail_Submit_Value:عضویت>
<RB:Mail_Submit_Style:font:9pt Tahoma;>
<RB:Mail_Remove_Value:حذف عضویت>
<br/>[Mail_Form]
</div></div></RB:Blog_Mail_Block>

<RB:Extra_Page_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>صفحات جانبی</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<ul><RB:Extra_Page_Loop><li><a href="[Extra_Page_Link]"> [Extra_Page_Title]</a></li></RB:Extra_Page_Loop></ul>
</div></div></RB:Extra_Page_Block>

<RB:Comment_List_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>آخرین نظرات کاربران</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<div class="lastcomment">
<RB:Comment_List_Loop>
<div class="pic"><a href="[Comment_User_Link]"><img alt="[Comment_Title]" title="[Comment_Title]" src="[Comment_Avatar]"/></a></div>
<div class="usercomment">
<a href="[Comment_Link]">[Comment_Title]</a> درتاریخ [Comment_Date] گفته:<br/>[Comment_Message]
</div>
<div class="clear"></div>
</RB:Comment_List_Loop>
</div>
</div></div></RB:Comment_List_Block>


<RB:Custom_Html_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>امکانات جانبی</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
[RB:Blog_Custom_Html]
</div></div></RB:Custom_Html_Block>

<RB:Custom_Option_Block=4><RB:Custom_Option_Title>بخش مربوط به درج کدهای تبلیغات متنی در منو سایت</RB:Custom_Option_Title><div class="menu">
<div class="title"><div class="icon"><p>تبلیغات متنی</p></div></div><div class="clear"></div>
<div class="content"><RB:Custom_Option_Content><! شروع 1 -><div class="textads"><a href="[RB:Blog_Contact_Link]">محل تبلیغات شما</a></div><! شروع 2 -><div class="textads"><a href="[RB:Blog_Contact_Link]">محل تبلیغات شما</a></div></RB:Custom_Option_Content></div>
</div></RB:Custom_Option_Block>

</div>
<div class="GGp">

<RB:Text2><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>تبلیغات</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
[-Text2-]
</div></div></RB:Text2>

<RB:Block_Up><RB:Block_Up_Loop><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>[Menu_Title]</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
[Menu_Code]
</div></div></RB:Block_Up_Loop></RB:Block_Up>

<RB:Register_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>عضویت</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<RB:Reg_Field_Size:40>
<RB:Reg_Field_Style:font:9pt Tahoma;>
<RB:Reg_Submit_Value:عضويت>
<RB:Reg_Reset_Value:پاک کردن>
[Register_Form]
</div></div></RB:Register_Block>

<RB:Contact_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>تماس با ما</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<RB:Contact_Field_Size:50>
<RB:Contact_Field_Style:font:9pt Tahoma;-moz-border-radius:5px;>
<RB:Contact_Submit_Value:ارسال پيام>
<RB:Contact_Reset_Value:پاک کردن>
[Contact_Form]
</div></div></RB:Contact_Block>

<RB:Forum_Posts_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>آخرين ارسال هاي تالار گفتمان</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<div id="loading"><img src="/weblog/file/loading/88.gif" alt="کمی طاقت داشته باشید..." title="کمی طاقت داشته باشید..." /></div>
<table class="forum">
<thead><tr><td>عنوان</td><td>پاسخ</td><td>بازدید</td><td>توسط</td></tr></thead>
<RB:Forum_Posts_Loop><tr><td class="forum-links"><a alt="[Forum_Post_Title]" title="[Forum_Post_Title]" target="_blank" href="[Forum_Post_Url]">[Forum_Post_Title]</a></td><td>[Forum_Post_Count_Answer]</td><td>[Forum_Post_Hit]</td><td>[Forum_Post_Last_Author]</td></tr></RB:Forum_Posts_Loop>
</table>
<RB:Forum_Posts_Page_Block>[Forum_Posts_Code_Ajax]<div class="pagination">[Forum_Posts_Page]</div></RB:Forum_Posts_Page_Block>
</div></div></RB:Forum_Posts_Block>

<RB:Category_Posts_Block><RB:Category_Posts_Loop><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><div class="tset"><a href="[Catgory_Link]">[Catgory_Title]</a></div></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<div class="GGproArchive">
<RB:List_Posts_Loop>
<RB:Posts_Description_Block><div class="GGproArchive-right">
<RB:Posts_Image_Block><a href="[Post_Description_Link]"><img alt="[Post_Description_Title]" title="[Post_Description_Title]" src="[Post_Image]"/></a></RB:Posts_Image_Block>
<h2><a href="[Post_Description_Link]">[Post_Description_Title]</a></h2>
<div class="GGarchiveText">[Post_Description]</div>
</div></RB:Posts_Description_Block>
<div class="GGproArchive-left"><ul>
<RB:Posts_Title_Block><li><a href="[Post_Link]">[Post_Title]</a></li></RB:Posts_Title_Block>
</ul></div>
</RB:List_Posts_Loop>
<a class="GGproArchive-button" href="[Catgory_Link]">آرشيو</a><br/>
<div class="clear"></div>
</div>
</div></div></RB:Category_Posts_Loop></RB:Category_Posts_Block>

<ROZBLOG>
<div class="menu">
<div class="title"><div class="icon"><div class="tset"><h2><a name="[PostId]" href="[Post_Link]">[Post_Title]</a></h2></div></div></div><div class="clear"></div>
<div class="content">
<RB:Post_Image><center><img src="[Post_Image_Url]" alt="[Post_Title]" title="[Post_Title]" border="0" /></center></RB:Post_Image>
[Post_Content]
</div>
<div class="details">
<RB:Post_Author_Block><div class="author">نویسنده : <a rel="author" href="[Post_Author_Link]">[Post_Author]</a></div></RB:Post_Author_Block>
<RB:Post_Date_Block><div class="date">تاریخ : [Post_Date] ساعت: [Post_Time]</div></RB:Post_Date_Block>
<RB:Post_Comment_Block><div class="comment"><a href="[Post_Comment_Url]">نظرات([Post_Comment_Count])</a></div></RB:Post_Comment_Block>
<RB:Post_Rate_Block><div class="like">لایک کنید : <RB:Post_Rate_Pic_Url:http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/posts/theme/web/allfile/images/like/03.png><RB:Post_Rate_Pic_Size:22><a href="javascript:void(0)" onclick="Rate([PostId],1,2)" id="like_a" title="می پسندم : [Post_Rate_Total]">می پسندم</a> <span class="like_1" id="like_[PostId]">[Post_Rate_Total]</span><a href="javascript:void(0)" onclick="Rate([PostId],2,2)" id="like_b" title="نمی پسندم : [Post_Rate_Result]">نمی پسندم </a> <span class="like_2" id="lik_[PostId]">[Post_Rate_Result]</span> </div></RB:Post_Rate_Block>
<RB:Post_Cat_Block><div class="category">موضوع : <RB:Post_Cat_Loop><a href="[Post_Cat_Url]">[Post_Cat_Title]</a> , </RB:Post_Cat_Loop> </div></RB:Post_Cat_Block>
<RB:Post_Hit_Block><div class="hit">بازدید : <b>[Post_Hit]</b> </div></RB:Post_Hit_Block>
<RB:Post_More_Block><a href="[Post_Link]"><div class="more">ادامه مطلب</div></a></RB:Post_More_Block>
<RB:Post_Tags_Block><div class="tag">برچسب ها : <RB:Post_Tags_Loop><a rel="tag" href="[Post_Tags_Url]">[Post_Tags_Title]</a> , </RB:Post_Tags_Loop></div></RB:Post_Tags_Block>
<div class="clear"></div>
</div>
</div>
</ROZBLOG>
<style>
#like_a{width:52px;background-repeat: no-repeat;background-position:right top;padding-right:24px;}
#like_b{width:56px;background-repeat: no-repeat;background-position:right bottom;padding-right:24px;}
</style>

<RB:Related_Posts_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>مطالب مرتبط</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<ul><RB:Related_Posts_Loop><li><a href="[Related_Post_Link]">[Related_Post_Title]</a></li></RB:Related_Posts_Loop></ul>
</div></div></RB:Related_Posts_Block>

<RB:Comment_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>بخش نظرات این مطلب</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<RB:Comment_Display_Block>
<RB:Comment_Default_Avatar:/weblog/file/img/m.jpg>
<RB:Comment_Display_Loop>
<div class="GGcomments">
<div class="avatar"><img alt="[Comment_Author]" title="[Comment_Author]" src="[Comment_Avator]"/></div>
<div class="GGmatn"><a rel="nofollow" target="_blank" href="[Comment_Web]"><span>[Comment_Author]</span></a> در تاریخ [Comment_Date] - [Comment_Time] گفته : <br/>[Comment_Content]</div>
<div class="clear"></div>
</div>
</RB:Comment_Display_Loop>
</RB:Comment_Display_Block>

<RB:Comment_Page><div class="GGcommentsform">برای دیدن نظرات بیشتر روی شماره صفحات در زیر کلیک کنید<br /><div class="pagination">[Comment_Page]</div></div></RB:Comment_Page>

<RB:Comment_Form_Block>
<div class="GGcommentsform">
<RB:Comment_Field_Size:40>
<RB:Comment_Field_Style:-moz-border-radius:4px;border:1px solid #999;-moz-border-radius:hover:8px; >
<RB:Comment_Button_Style:>
<RB:Comment_Message_Style:width:400px;>
<RB:Comment_Submit_Value:ارسال نظر>
<RB:Comment_Reset_Value:پاک کردن >
[Comment_Form]
</div>
</RB:Comment_Form_Block>
</div></div></RB:Comment_Block>

<RB:Block_Down><RB:Block_Down_Loop><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>[Menu_Title]</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
[Menu_Code]
</div></div></RB:Block_Down_Loop></RB:Block_Down>

<RB:Blog_Page_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>ليست صفحات</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
تعداد صفحات : <b>[Blog_Page_Count]</b>
<div class="pagination">[Blog_Page]</div>
</div></div></RB:Blog_Page_Block>

</div>
<div class="clear"></div>

<div class="footer">
<RB:Custom_Option_Block=5>
<RB:Custom_Option_Title>بخش مربوط به درج کدهای لگو های حمایتی در فوتر سایت</RB:Custom_Option_Title>
<div class="GGfriends">
<p>حامیان ما:</p><RB:Custom_Option_Content><! شروع 1 -><a target="_blank" href="[RB:Blog_Contact_Link]"><img alt="لگو دوستان" title="لگو دوستان" src="http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/posts/theme/web/1394/sport/gg/images/logo.png"/></a><! شروع 2 -><a target="_blank" href="[RB:Blog_Contact_Link]"><img alt="لگو دوستان" title="لگو دوستان" src="http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/posts/theme/web/1394/sport/gg/images/logo.png"/></a><! شروع 3 -><a target="_blank" href="[RB:Blog_Contact_Link]"><img alt="لگو دوستان" title="لگو دوستان" src="http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/posts/theme/web/1394/sport/gg/images/logo.png"/></a><! شروع 4 -><a target="_blank" href="[RB:Blog_Contact_Link]"><img alt="لگو دوستان" title="لگو دوستان" src="http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/posts/theme/web/1394/sport/gg/images/logo.png"/></a><! شروع 5 -><a target="_blank" href="[RB:Blog_Contact_Link]"><img alt="لگو دوستان" title="لگو دوستان" src="http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/posts/theme/web/1394/sport/gg/images/logo.png"/></a><! شروع 6 -><a target="_blank" href="[RB:Blog_Contact_Link]"><img alt="لگو دوستان" title="لگو دوستان" src="http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/posts/theme/web/1394/sport/gg/images/logo.png"/></a></RB:Custom_Option_Content></div>
</RB:Custom_Option_Block>
<div class="copyright">
<!-- استفاده از این قالب بدون ذکر صاحب اثر و طراح قالب حرام میباشد -->
<a target="_blank" href="http://ghalebgraph.ir/"><div class="ghalebgraph"></div></a>
<p>طراح قالب : </p>
</div>
<div class="clear"></div>
</div>

</div>
</body>
</html>
و اینم کد استایل :


کد:
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/authors/warrior/gg%20photo%20style.css" media="all">خیلی ممنونم ازتون
کد:

<!doctype html>
<html>
<head><link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://up.h222kr.ir/view/663365/menu1.css">


<script type='text/javascript' src='http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/posts/code/java/02/jquery.js?ver=1.8.3'></script>
<script type="text/javascript" src="http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/posts/code/java/02/light_switch.js"></script>
<style type="text/css">
.rotate_left {transform: rotate(270deg) ; -webkit-transform: rotate(270deg) ; -moz-transform: rotate(270deg) ; -o-transform: rotate(270deg) ; -ms-transform: rotate(270deg) ; z-index: 9999 ; position: absolute; top:326px; left:-80px; font-size:20px }
.rotate_left_off { display: none ; transform: rotate(270deg) ; -webkit-transform: rotate(270deg) ; -moz-transform: rotate(270deg) ; -o-transform: rotate(270deg) ; -ms-transform: rotate(270deg) ; z-index: 9999 ; position: absolute; top:326px; left:-80px; font-size:20px }
.rotate_left_fixed {transform: rotate(270deg) ; -webkit-transform: rotate(270deg) ; -moz-transform: rotate(270deg) ; -o-transform: rotate(270deg) ; -ms-transform: rotate(270deg) ; z-index: 9999 ; position: fixed; top:200px; left:20px; font-size:20px }
.rotate_left_off_fixed { display: none ; transform: rotate(270deg) ; -webkit-transform: rotate(270deg) ; -moz-transform: rotate(270deg) ; -o-transform: rotate(270deg) ; -ms-transform: rotate(270deg) ; z-index: 9999 ; position: fixed; top:200px; left:20px; font-size:20px }
.insider {z-index: 9999; font-size:20px; position:relative; font-weight:300; margin-left:30px}
.insider_off {display: none ; z-index: 9999; font-size:20px; position:relative; font-weight:300; margin-left:30px}
</style><!--Start Code By Ghalebgraph.ir(Warrior)-->
<style>
html::-webkit-scrollbar {
width:6px;
background-color:#089C03;
}
html::-webkit-scrollbar-thumb {
background-color:#53588A;
width:12px;
height:30px;
}
html::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
background-color:#D68C0B;
}
</style>
<!--End Code By Ghalebgraph.ir-->
<link rel="stylesheet" href="http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/posts/theme/web/1394/sport/gg/style2.css" type="text/css" />


<script type="text/JavaScript" language="javascript">
msg = "باشگاه فرهنگی و ورزشی پدیده شاهرود"; msg = "..." + msg;pos = 0;
function scrollMSG() {
document.title = msg.substring(pos, msg.length) + msg.substring(0, pos);
pos++;
if (pos > msg.length) pos = 0
window.setTimeout("scrollMSG()",200);
}
scrollMSG();
</script><style>
img:hover{border-radius: 50px;
opacity:0.8;filter:alpha(opacity=80);
-webkit-transform:scale(1.1):( Webkit: Scale up image to 1.2x original size);
-moz-border-radius:6px;-webkit-border-radius:30px;
box-shadow: 10px 10px 5px #000;
-moz-transform:scale(1.1):( Mozilla scale version);
-moz-transform:scale(0.9):(Explorer scale version);

}
img:out{border-radius: 40px;
opacity:1;filter:alpha(opacity=100);
-webkit-transform:scale(0.9):( Webkit: Scale down image to 0.8x original size);
padding:0px; float:center;
-moz-transform:scale(0.9):(Mozilla scale version);
-moz-transform:scale(0.9):(Explorer scale version);

}

img{
-webkit-transform:scale(0.8); /*Webkit: Scale down image to 0.8x original size*/
-moz-transform:scale(0.8); /*Mozilla scale version*/
-o-transform:scale(0.8); /*Opera scale version*/
-webkit-transition-duration: 0.5s; /*Webkit: Animation duration*/
-moz-transition-duration: 0.5s; /*Mozilla duration version*/
-o-transition-duration: 0.5s; /*Opera duration version*/
opacity: 0.7; /*initial opacity of images*/
margin: 0 10px 5px 0; /*margin between images*/
}

img:hover{
-webkit-transform:scale(1.1); /*Webkit: Scale up image to 1.2x original size*/
-moz-transform:scale(1.1); /*Mozilla scale version*/
-o-transform:scale(1.1); /*Opera scale version*/
box-shadow:0px 0px 30px gray; /*CSS3 shadow: 30px blurred shadow all around image*/
-webkit-box-shadow:0px 0px 30px gray; /*Safari shadow version*/
-moz-box-shadow:0px 0px 30px gray; /*Mozilla shadow version*/
opacity: 1;

}


/*
Start Code By GhalebGraph ("Warrior User")
*/
@-webkit-keyframes img {
0% {
-webkit-transform: scale3d(1, 1, 1);
transform: scale3d(1, 1, 1);
}

30% {
-webkit-transform: scale3d(1.25, 0.75, 1);
transform: scale3d(1.25, 0.75, 1);
}

40% {
-webkit-transform: scale3d(0.75, 1.25, 1);
transform: scale3d(0.75, 1.25, 1);
}

50% {
-webkit-transform: scale3d(1.15, 0.85, 1);
transform: scale3d(1.15, 0.85, 1);
}

65% {
-webkit-transform: scale3d(.95, 1.05, 1);
transform: scale3d(.95, 1.05, 1);
}

75% {
-webkit-transform: scale3d(1.05, .95, 1);
transform: scale3d(1.05, .95, 1);
}

100% {
-webkit-transform: scale3d(1, 1, 1);
transform: scale3d(1, 1, 1);
}
}

@keyframes img {
0% {
-webkit-transform: scale3d(1, 1, 1);
-ms-transform: scale3d(1, 1, 1);
transform: scale3d(1, 1, 1);
}

30% {
-webkit-transform: scale3d(1.25, 0.75, 1);
-ms-transform: scale3d(1.25, 0.75, 1);
transform: scale3d(1.25, 0.75, 1);
}

40% {
-webkit-transform: scale3d(0.75, 1.25, 1);
-ms-transform: scale3d(0.75, 1.25, 1);
transform: scale3d(0.75, 1.25, 1);
}

50% {
-webkit-transform: scale3d(1.15, 0.85, 1);
-ms-transform: scale3d(1.15, 0.85, 1);
transform: scale3d(1.15, 0.85, 1);
}

65% {
-webkit-transform: scale3d(.95, 1.05, 1);
-ms-transform: scale3d(.95, 1.05, 1);
transform: scale3d(.95, 1.05, 1);
}

75% {
-webkit-transform: scale3d(1.05, .95, 1);
-ms-transform: scale3d(1.05, .95, 1);
transform: scale3d(1.05, .95, 1);
}

100% {
-webkit-transform: scale3d(1, 1, 1);
-ms-transform: scale3d(1, 1, 1);
transform: scale3d(1, 1, 1);
}
}

img:hover {
-webkit-animation-name: img;
animation-name: img;
-webkit-animation-duration: 1s;
animation-duration: 1s;
-webkit-animation-fill-mode: both;
animation-fill-mode: both;
}
.header img:hover {
-webkit-animation-name: img;
animation-name: img;
-webkit-animation-duration: 0s;
animation-duration: 0s;
-webkit-animation-fill-mode: both;
animation-fill-mode: both;
}

</style>
<link href="http://up.h222kr.ir/up/h222/Documents/css/tooltip/style.css" rel="stylesheet">
<script src="http://up.h222kr.ir/up/h222/Documents/css/tooltip/script.js"></script>
<script src="http://up.h222kr.ir/up/h222/Documents/css/tooltip/1.js"></script>

<body class="myrexIR main_page"></body><link href="http://rozup.ir/up/h222/code-h222-cursor-cursor.css" rel="stylesheet" type="text/css"><p style="text-align: center;"><a href="http://h222kr.ir/"><span style="font-family:comic sans ms,cursive;"><span style="font-size:20px;"></span></span></a></p>

<!-- Begin wWw.H222kR.iR menu Tools -->
<script type="text/javascript" src="http://up.h222kr.ir/up/h222/Documents/js/Beautifull-Menu/Plusone.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://up.h222kr.ir/up/h222/Documents/js/Beautifull-Menu/First01.js"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
document.writeln(" <li><a class=\"item001\" href=\"http://fc-padideh-shahroud.r98.ir/\"><span>Home</span></a></li> ");
document.writeln(" <li><a class=\"item002\" href=\"http://fc-padideh-shahroud.r98.ir/Contact/\"><span>Contact Me</span></a></li> ");
document.writeln(" <li><a class=\"item004\" href=\"https://www.google.com/search?sitesearch=http://fc-padideh-shahroud.r98.ir/\" target=\"_blank\"><span>Search</span></a></li> ");
document.writeln(" <li><a class=\"item005\" href=\"#top\"><span>Top Page</span></a></li> ");
// -->
</script>
<script type="text/javascript" src="http://up.h222kr.ir/up/h222/Documents/js/Beautifull-Menu/End.js"></script>
<div style="display: none"><a title="پدیده شاهرود" href="http://fc-padideh-shahroud.r98.ir/"><h1>پدیده شاهرود</h1></a></div>
<!-- End wWw.H222kR.iR menu Tools -->

<RB:Custom_Option_Block=0><RB:Custom_Option_Title>جهت تغییر آیکون نوار آدرس(فاو آیکون) لینک آیکون خود را به جای لینک زیر قرار بدید</RB:Custom_Option_Title><link rel="shortcut icon" href="<RB:Custom_Option_Content>http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/posts/theme/web/1394/sport/gg/images/fav.png</RB:Custom_Option_Content>"/></RB:Custom_Option_Block>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no">
<meta name="robots" content="index,follow,all"/>
<link rel="canonical" href="[RB:Page_Url]"/>
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[RB:Blog_Title]" href="[RB:Blog_Xml_Link]"/>
<link rel="index" title="[RB:Blog_Title]" href="[RB:Blog_Url]"/>
<meta name="keywords" content="[RB:Blog_Keywords_Tags],[RB:Blog_And_Post_Title],[RB:Blog_Title]"/>
<meta name="description" content="[RB:Blog_Description]"/>
<RB:Next_Page_Block><link rel="next" href="[Next_Page]"/></RB:Next_Page_Block>
<RB:Perv_Page_Block><link rel="prev" href="[Prev_Page]"/></RB:Perv_Page_Block>
<RB:Post_Image_Block><meta property="og:image" content="[Post_Image]"/></RB:Post_Image_Block>
<title>[RB:Blog_And_Post_Title]</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://up.h222kr.ir/up/h222/posts/theme/web/1394/sport/gg/stylefinal.css"/>
<RB:Custom_Option_Block=1><RB:Custom_Option_Title>جهت تغییر بکگراند(پس زمینه) لینک خود را به جای لینک عکس زیر قرار دهید</RB:Custom_Option_Title><style>body{background:url(<RB:Custom_Option_Content>http://cardiffsoccer.org/wp-content/uploads/2013/06/8103725-frische-gr-ne-gras-soccer-field-background.jpg</RB:Custom_Option_Content>);}</style></RB:Custom_Option_Block>
[RB:Rozblog_Dynamic_Code]
<SCRIPT src="/js/forum.js" type="text/javascript"></SCRIPT>
</head>
<body>

<script type="text/javascript">
jQuery(window).ready(function($){

$('body').append('<div id="trigger_on" class="rotate_left_fixed"><img src="http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/posts/code/java/02/bulb_off.png" border="none" width="16" height="16" style="vertical-align:middle; margin-left:3px; cursor:pointer; padding-bottom:3px" alt="" title="Light Off" /><span style="cursor:pointer; color:#999">Light Off</span></div><div id="trigger_off" class="rotate_left_off_fixed" style="display:none"><img src="http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/posts/code/java/02/bulb_on.png" border="none" width="16" height="16" style="vertical-align:middle; cursor:pointer; margin-left:3px; padding-bottom:3px" alt="" title="Light On" /><span style="cursor:pointer; color:#FDB619">Light On</span></div>');

$("#trigger_on").click(function() {
$(".ghalebgraph").expose({
closeOnEsc: true,
closeOnClick: true,
closeSpeed: 'fast',
color: '#000000',
loadSpeed: 'slow',
opacity: 0.93,
zIndex: 9998,
onClose: function() {$("#trigger_off").hide(); $("#trigger_on").show();}
});

$("#trigger_on").hide(); $("#trigger_off").show().fadeTo('fast', 1);});
$("#trigger_off").click(function() {$.mask.close(); $("#trigger_off").hide(); $("#trigger_on").show();});
$(".ghalebgraph").css('position','relative');
});

</script>
<div class="GGseo">
<h1>[RB:Blog_And_Post_Title]</h1>
<h5>[RB:Blog_Keywords_Tags]</h5>
<h6>[RB:Blog_Description]</h6>
</div>

<div class="middle">

<RB:Custom_Option_Block=2><RB:Custom_Option_Title>جهت تغییر هدر(عکس بالای سایت/ لگو) لینک خود را به جای لینک عکس زیر قرار دهید</RB:Custom_Option_Title>
<div class="header">
<img alt="[RB:Blog_Title]" title="[RB:Blog_Title]" src="<RB:Custom_Option_Content>http://up.h222kr.ir/view/664907/Header.png</RB:Custom_Option_Content>"/>
</div></RB:Custom_Option_Block>

<RB:Custom_Option_Block=3><RB:Custom_Option_Title>جهت تغییر تبلیغات زیر هدر کد زیر را ویرایش کنید</RB:Custom_Option_Title>
<div class="adsplace"><div class="top"><a href="[RB:Blog_Contact_Link]">محل تبلیغات شما اینجاست ... برای دیدن تعرفه تبلیغات و اطلاعات بیشتر کلیک کنید!</a></div><RB:Custom_Option_Content><! شروع 1 -><a target="_blank" href="[RB:Blog_Contact_Link]"><img alt="سفارش تبلیغ" title="سفارش تبلیغ" src="http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/posts/theme/web/1394/sport/gg/images/Ads.jpg"/></a><! شروع 2 -><a target="_blank" href="[RB:Blog_Contact_Link]"><img alt="سفارش تبلیغ" title="سفارش تبلیغ" src="http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/posts/theme/web/1394/sport/gg/images/Ads.jpg"/></a></RB:Custom_Option_Content></div></RB:Custom_Option_Block>

<div class="GGm1">

<div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>دسترسی سریع</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content"><ul>
<li><a href="[RB:Blog_Url]">خانه</a></li>
<li><a href="[RB:Blog_Forum_Link]">انجمن</a></li>
<RB:Gust_Block>
<li><a href="[RB:Blog_Register_Link]">ثبت نام</a></li>
<li><a href="[RB:Blog_Forget_Link]">فراموشی رمز عبور</a></li>
<li><a href="[RB:Blog_Login_Link]">ورود</a></li>
</RB:Gust_Block>
<li><a href="[RB:Blog_Archive_Link]">آرشیو</a></li>
<li><a href="[RB:Blog_Xml_Link]">خواک</a></li>
<li><a href="[RB:Blog_SiteMap_Link]">نقشه سایت</a></li>
<li><a href="[RB:Blog_Contact_Link]">ارتباط با ما</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://ghalebgraph.ir/">قالب رزبلاگ</a></li>
<!-- استفاده از این قالب بدون ذکر صاحب اثر و طراح قالب حرام میباشد -->
</ul></div></div>

<RB:Text1><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>تبلیغات</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
[-Text1-]
</div></div></RB:Text1>

<RB:Block_Right><RB:Block_Right_Loop><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>[Menu_Title]</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
[Menu_Code]
</div></div></RB:Block_Right_Loop></RB:Block_Right>

<RB:Blog_Category_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>موضوعات</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<ul><RB:Blog_Category_Loop>
<li><h3><a href="[Catgory_Link]">[Catgory_Title]</a></h3></li>
<ul class="children"><RB:Blog_Sub_Category_Loop><li><h4><a title="دارای [Catgory_Sub_Posts] پست" href="[Catgory_Sub_Link]">[Catgory_Sub_Title]</a></h4></li></RB:Blog_Sub_Category_Loop></ul>
</RB:Blog_Category_Loop></ul>
</div></div></RB:Blog_Category_Block>

<RB:Chat_Box_Block><RB:Chat_Box><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>چت باکس</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<div align="center">
<RB:Chat_Field_Style:>
<RB:Chat_Submit_Value:ارسال>
[My_Chat_Box]
</div>
</div></div></RB:Chat_Box></RB:Chat_Box_Block>

<RB:Blog_Archive_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>آرشیو</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<ul><RB:Blog_Archive_Loop><li><a rel="archives" href="[Archive_Link]">[Archive_Title]</a></li></RB:Blog_Archive_Loop></ul>
</div></div></RB:Blog_Archive_Block>

<RB:Blog_Authors_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>نویسندگان</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<ul><RB:Blog_Authors_Loop><li><a rel="author" title="این نویسنده دارای [Author_Posts] پست در سایت است" href="[Author_Link]">[Author_Name]</a></li></RB:Blog_Authors_Loop></ul>
</div></div></RB:Blog_Authors_Block>

<RB:Blog_User_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>آخرین کاربران</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<ul><RB:Blog_User_Loop><li><a href="[Blog_User_Url]">[Blog_User_Title]</a></li></RB:Blog_User_Loop></ul>
</div></div></RB:Blog_User_Block>

<RB:Yahoo><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>پشتيباني آنلاين</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<center><a alt="پشتيباني آنلاين" title="پشتيباني آنلاين" href="ymsgr:sendim?[Blog_Yid]&m=Salam , az [RB:BlogId].rozblog.Com PM Midam."><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=[Blog_Yid]&t=14" border="0" alt="پشتيباني آنلاين" title="پشتيباني آنلاين" /></a></center>
</div></div></RB:Yahoo>

<RB:Counter_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>آمار</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<b>آمار مطالب</b><br />
کل مطالب : <b>[Blog_Posts]</b><br />
کل نظرات : <b>[Blog_Comments]</b><br />
<b>آمار کاربران</b><br />
افراد آنلاین : <b>[Online]</b><br />
تعداد اعضا : <b>[Blog_User]</b><br />
<RB:Forum_Online_Block>
<b>کاربران آنلاین : [Online_User] نفر</b><br />
<ul><RB:Blog_Online_Loop><li><a href="[Online_Url]">[Online_Number]. [Online_Title]</a></li></RB:Blog_Online_Loop></ul>
</RB:Forum_Online_Block>
<b>آمار بازدید</b><br />
بازدید امروز : <b>[Today] </b><br />
بازدید دیروز : <b>[Yesterday]</b><br />
ورودی امروز گوگل : <b>[Google_Day] </b><br />
ورودی گوگل دیروز : <b>[Google_Yesterday] </b><br />
آي پي امروز : <b>[Ip_Today] </b><br />
آي پي ديروز : <b>[Ip_Yesterday]</b><br />
بازدید هفته : <b>[Week]</b><br />
بازدید ماه : <b>[Month] </b><br />
بازدید سال : <b>[Year]</b><br />
بازدید کلی : <b>[All] </b><br />
<b>اطلاعات شما</b><br />
آی پی : <b>[IP]</b><br />
مرورگر : <b>[Browser]</b><br/ >
سیستم عامل : <b>[Windows]</b><br />
امروز : <b>[RB:Blog_Today_Date]</b><br />
</div></div></RB:Counter_Block>

<RB:Blog_Poll_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>نظرسنجي</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<RB:Blog_Poll>
<RB:Poll_Submit_Value:ثبت نظر>
<RB:Poll_Result_Value:نتايج>
<RB:Poll_Item_Style:font-size:9pt;font-family:Tahoma;>
<RB:Poll_Submit_Style:font:9pt Tahoma;>
<PollFormResultStyle:font-size:8pt;FONT-FAMILY: Tahoma;>
[Poll_Name]<br/>
[Poll_Items]
</RB:Blog_Poll>
</div></div></RB:Blog_Poll_Block>

<RB:Blog_Last_Posts_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>جدید ترین مطالب </p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<ul><RB:Blog_Last_Posts_Loop><li><a title="تاریخ : [Last_Post_Date]" href="[Last_Post_Url]">[Last_Post_Title]</a></li></RB:Blog_Last_Posts_Loop></ul>
</div></div></RB:Blog_Last_Posts_Block>

<RB:Blog_Profile_Blcok><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>درباره ما</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<RB:Blog_Photo_Block><center><img alt="[RB:Blog_Title]" title="[RB:Blog_Title]" src="[Profile_Pic]"/><br /></center></RB:Blog_Photo_Block>
<RB:Blog_About_Block>[Profile_About]</RB:Blog_About_Block>
</div></div></RB:Blog_Profile_Blcok>

</div>
<div class="GGm2">

<RB:Text3><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>تبلیغات</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
[-Text3-]
</div></div></RB:Text3>

<RB:Block_Left><RB:Block_Left_Loop><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>[Menu_Title]</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
[Menu_Code]
</div></div></RB:Block_Left_Loop></RB:Block_Left>

<RB:Blog_Search_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>جستجو</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<center>
<input type="text" name="search" value="[Search_Value]">
<input type="submit" value="جستجو">
</center>
</div></div></RB:Blog_Search_Block>

<RB:Hit_Posts_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>مطالب پربازدید</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<ul><RB:Hit_Posts_Loop><li><a href="[Hit_Posts_Link]" title=" بازدید : [Hit_Posts_Count]">[Hit_Posts_Title]</a></li></RB:Hit_Posts_Loop></ul>
</div></div></RB:Hit_Posts_Block>

<RB:Rand_Posts_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>مطالب تصادفی</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<ul><RB:Rand_Posts_Loop><li><a href="[Rand_Posts_Link]">[Rand_Posts_Title]</a></li></RB:Rand_Posts_Loop></ul>
</div></div></RB:Rand_Posts_Block>

<RB:Form_Login_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>ورود کاربران</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<RB:Login_Field_Size:15>
<RB:Login_Field_Style:font:9pt tahoma;>
<RB:Login_Submit_Value:ورود به سایت>
[Login_Form]<br/>
<ul><li><a href="[RB:Blog_Forget_Link]">رمز عبور را فراموش کردم ؟</a></li></ul>
</div></div></RB:Form_Login_Block>

<RB:If_Login_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>پنل کاربری</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<center><img alt="[Login_Name]" title="[Login_Name]" src="[Login_Avatar]"/></center><br/>
خوش آمدی : [Login_Name]<br/>
آخرین ورود:[Login_Date_Last]<br/>
نام کاربری : [Login_Username]</a><br/>
<ul>
<li><a href="/New_Post">ارسال پست جدید</a></li>
<li><a href="/Panel"> پنل کاربری</a></li>
<li><a href="[Login_Profile]">مشاهده پروفایل</a></li>
<li><a href="/Edit_Profile">ویرایش پروفایل</a></li>
<li><a href="/Send/Message">ارسال پیام</a></li>
<li><a href="/Display/Message">پيام خصوصي</a> (خوانده نشده [Login_Count_Message])</a></li>
<li><a href="/Display/Mess/Send">پیام های ارسال شده</a></li>
<li><a href="[RB:Blog_Forum_Link]">تالارگفتمان</a></li>
<li><a href="[RB:Blog_Logout_Link]">خروج از سایت</a></li>
</ul>
</div></div></RB:If_Login_Block>

<RB:Gust_Block><RB:Reg_Fast_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>عضويت سريع</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<RB:Reg_Fast_Field_Size:15>
<RB:Reg_Fast_Field_Style:9pt tahoma;>
<RB:Reg_Fast_Submit_Value:عضویت>
<RB:Reg_Fast_Reset_Value:پاک کردن>
[Reg_Fast_Form]
</div></div></RB:Reg_Fast_Block></RB:Gust_Block>

<RB:Link_Auto_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>تبادل لینک هوشمند</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<RB:Link_Auto_Field_Size:15>
<RB:Link_Auto_Field_Style:font:9pt Tahoma;>
<RB:Link_Auto_Submit_Value:ارسال لینک>

[Link_Auto_Form]
</div></div></RB:Link_Auto_Block>

<RB:Blog_Links_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>لینک دوستان</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<ul>
<RB:Blog_Links_Loop><li><a rel="nofollow" target="_blank" title"[Link_Description]" href="[Link_Url]"> [Link_Title]</a></li></RB:Blog_Links_Loop>
<li><a onClick="javascript:window.open('[-Send_Link-]','','width=500px,height=300px,scrollbars=yes')" href="javascript:void(0)"> ارسال لینک</a></li>
</ul>
</div></div></RB:Blog_Links_Block>

<RB:Link_Daily_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>پیوندهای روزانه</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<ul>
<RB:Link_Daily_Loop><li><a rel="nofollow" target="_blank" title="[Linkdaily_Description] | ([Linkdaily_Clicks])" href="[Linkdaily_Url]"> [Linkdaily_Title]</a></li></RB:Link_Daily_Loop>
<li><a onClick="javascript:window.open('/LinkDump.php','','width=500px,height=300px,scrollbars=yes')" href="javascript:void(0)">آرشیو لینک ها</a></li>
</ul>
</div></div></RB:Link_Daily_Block>

<RB:Blog_Mail_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>خبرنامه</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
براي اطلاع از آپدیت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود
<RB:Mail_Field_Size:30>
<RB:Mail_Field_Style:Font:9pt Tahoma;>
<RB:Mail_Submit_Value:عضویت>
<RB:Mail_Submit_Style:font:9pt Tahoma;>
<RB:Mail_Remove_Value:حذف عضویت>
<br/>[Mail_Form]
</div></div></RB:Blog_Mail_Block>

<RB:Extra_Page_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>صفحات جانبی</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<ul><RB:Extra_Page_Loop><li><a href="[Extra_Page_Link]"> [Extra_Page_Title]</a></li></RB:Extra_Page_Loop></ul>
</div></div></RB:Extra_Page_Block>

<RB:Comment_List_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>آخرین نظرات کاربران</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<div class="lastcomment">
<RB:Comment_List_Loop>
<div class="pic"><a href="[Comment_User_Link]"><img alt="[Comment_Title]" title="[Comment_Title]" src="[Comment_Avatar]"/></a></div>
<div class="usercomment">
<a href="[Comment_Link]">[Comment_Title]</a> درتاریخ [Comment_Date] گفته:<br/>[Comment_Message]
</div>
<div class="clear"></div>
</RB:Comment_List_Loop>
</div>
</div></div></RB:Comment_List_Block>


<RB:Custom_Html_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>امکانات جانبی</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
[RB:Blog_Custom_Html]
</div></div></RB:Custom_Html_Block>

<RB:Custom_Option_Block=4><RB:Custom_Option_Title>بخش مربوط به درج کدهای تبلیغات متنی در منو سایت</RB:Custom_Option_Title><div class="menu">
<div class="title"><div class="icon"><p>تبلیغات متنی</p></div></div><div class="clear"></div>
<div class="content"><RB:Custom_Option_Content><! شروع 1 -><div class="textads"><a href="[RB:Blog_Contact_Link]">محل تبلیغات شما</a></div><! شروع 2 -><div class="textads"><a href="[RB:Blog_Contact_Link]">محل تبلیغات شما</a></div></RB:Custom_Option_Content></div>
</div></RB:Custom_Option_Block>

</div>
<div class="GGp">

<RB:Text2><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>تبلیغات</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
[-Text2-]
</div></div></RB:Text2>

<RB:Block_Up><RB:Block_Up_Loop><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>[Menu_Title]</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
[Menu_Code]
</div></div></RB:Block_Up_Loop></RB:Block_Up>

<RB:Register_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>عضویت</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<RB:Reg_Field_Size:40>
<RB:Reg_Field_Style:font:9pt Tahoma;>
<RB:Reg_Submit_Value:عضويت>
<RB:Reg_Reset_Value:پاک کردن>
[Register_Form]
</div></div></RB:Register_Block>

<RB:Contact_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>تماس با ما</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<RB:Contact_Field_Size:50>
<RB:Contact_Field_Style:font:9pt Tahoma;-moz-border-radius:5px;>
<RB:Contact_Submit_Value:ارسال پيام>
<RB:Contact_Reset_Value:پاک کردن>
[Contact_Form]
</div></div></RB:Contact_Block>

<RB:Forum_Posts_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>آخرين ارسال هاي تالار گفتمان</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<div id="loading"><img src="/weblog/file/loading/88.gif" alt="کمی طاقت داشته باشید..." title="کمی طاقت داشته باشید..." /></div>
<table class="forum">
<thead><tr><td>عنوان</td><td>پاسخ</td><td>بازدید</td><td>توسط</td></tr></thead>
<RB:Forum_Posts_Loop><tr><td class="forum-links"><a alt="[Forum_Post_Title]" title="[Forum_Post_Title]" target="_blank" href="[Forum_Post_Url]">[Forum_Post_Title]</a></td><td>[Forum_Post_Count_Answer]</td><td>[Forum_Post_Hit]</td><td>[Forum_Post_Last_Author]</td></tr></RB:Forum_Posts_Loop>
</table>
<RB:Forum_Posts_Page_Block>[Forum_Posts_Code_Ajax]<div class="pagination">[Forum_Posts_Page]</div></RB:Forum_Posts_Page_Block>
</div></div></RB:Forum_Posts_Block>

<RB:Category_Posts_Block><RB:Category_Posts_Loop><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><div class="tset"><a href="[Catgory_Link]">[Catgory_Title]</a></div></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<div class="GGproArchive">
<RB:List_Posts_Loop>
<RB:Posts_Description_Block><div class="GGproArchive-right">
<RB:Posts_Image_Block><a href="[Post_Description_Link]"><img alt="[Post_Description_Title]" title="[Post_Description_Title]" src="[Post_Image]"/></a></RB:Posts_Image_Block>
<h2><a href="[Post_Description_Link]">[Post_Description_Title]</a></h2>
<div class="GGarchiveText">[Post_Description]</div>
</div></RB:Posts_Description_Block>
<div class="GGproArchive-left"><ul>
<RB:Posts_Title_Block><li><a href="[Post_Link]">[Post_Title]</a></li></RB:Posts_Title_Block>
</ul></div>
</RB:List_Posts_Loop>
<a class="GGproArchive-button" href="[Catgory_Link]">آرشيو</a><br/>
<div class="clear"></div>
</div>
</div></div></RB:Category_Posts_Loop></RB:Category_Posts_Block>

<ROZBLOG>
<div class="menu">
<div class="title"><div class="icon"><div class="tset"><h2><a name="[PostId]" href="[Post_Link]">[Post_Title]</a></h2></div></div></div><div class="clear"></div>
<div class="content">
<RB:Post_Image><center><img src="[Post_Image_Url]" alt="[Post_Title]" title="[Post_Title]" border="0" /></center></RB:Post_Image>
[Post_Content]
</div>
<div class="details">
<RB:Post_Author_Block><div class="author">نویسنده : <a rel="author" href="[Post_Author_Link]">[Post_Author]</a></div></RB:Post_Author_Block>
<RB:Post_Date_Block><div class="date">تاریخ : [Post_Date] ساعت: [Post_Time]</div></RB:Post_Date_Block>
<RB:Post_Comment_Block><div class="comment"><a href="[Post_Comment_Url]">نظرات([Post_Comment_Count])</a></div></RB:Post_Comment_Block>
<RB:Post_Rate_Block><div class="like">لایک کنید : <RB:Post_Rate_Pic_Url:http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/posts/theme/web/allfile/images/like/03.png><RB:Post_Rate_Pic_Size:22><a href="javascript:void(0)" onclick="Rate([PostId],1,2)" id="like_a" title="می پسندم : [Post_Rate_Total]">می پسندم</a> <span class="like_1" id="like_[PostId]">[Post_Rate_Total]</span><a href="javascript:void(0)" onclick="Rate([PostId],2,2)" id="like_b" title="نمی پسندم : [Post_Rate_Result]">نمی پسندم </a> <span class="like_2" id="lik_[PostId]">[Post_Rate_Result]</span> </div></RB:Post_Rate_Block>
<RB:Post_Cat_Block><div class="category">موضوع : <RB:Post_Cat_Loop><a href="[Post_Cat_Url]">[Post_Cat_Title]</a> , </RB:Post_Cat_Loop> </div></RB:Post_Cat_Block>
<RB:Post_Hit_Block><div class="hit">بازدید : <b>[Post_Hit]</b> </div></RB:Post_Hit_Block>
<RB:Post_More_Block><a href="[Post_Link]"><div class="more">ادامه مطلب</div></a></RB:Post_More_Block>
<RB:Post_Tags_Block><div class="tag">برچسب ها : <RB:Post_Tags_Loop><a rel="tag" href="[Post_Tags_Url]">[Post_Tags_Title]</a> , </RB:Post_Tags_Loop></div></RB:Post_Tags_Block>
<div class="clear"></div>
</div>
</div>
</ROZBLOG>
<style>
#like_a{width:52px;background-repeat: no-repeat;background-position:right top;padding-right:24px;}
#like_b{width:56px;background-repeat: no-repeat;background-position:right bottom;padding-right:24px;}
</style>

<RB:Related_Posts_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>مطالب مرتبط</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<ul><RB:Related_Posts_Loop><li><a href="[Related_Post_Link]">[Related_Post_Title]</a></li></RB:Related_Posts_Loop></ul>
</div></div></RB:Related_Posts_Block>

<RB:Comment_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>بخش نظرات این مطلب</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
<RB:Comment_Display_Block>
<RB:Comment_Default_Avatar:/weblog/file/img/m.jpg>
<RB:Comment_Display_Loop>
<div class="GGcomments">
<div class="avatar"><img alt="[Comment_Author]" title="[Comment_Author]" src="[Comment_Avator]"/></div>
<div class="GGmatn"><a rel="nofollow" target="_blank" href="[Comment_Web]"><span>[Comment_Author]</span></a> در تاریخ [Comment_Date] - [Comment_Time] گفته : <br/>[Comment_Content]</div>
<div class="clear"></div>
</div>
</RB:Comment_Display_Loop>
</RB:Comment_Display_Block>

<RB:Comment_Page><div class="GGcommentsform">برای دیدن نظرات بیشتر روی شماره صفحات در زیر کلیک کنید<br /><div class="pagination">[Comment_Page]</div></div></RB:Comment_Page>

<RB:Comment_Form_Block>
<div class="GGcommentsform">
<RB:Comment_Field_Size:40>
<RB:Comment_Field_Style:-moz-border-radius:4px;border:1px solid #999;-moz-border-radius:hover:8px; >
<RB:Comment_Button_Style:>
<RB:Comment_Message_Style:width:400px;>
<RB:Comment_Submit_Value:ارسال نظر>
<RB:Comment_Reset_Value:پاک کردن >
[Comment_Form]
</div>
</RB:Comment_Form_Block>
</div></div></RB:Comment_Block>

<RB:Block_Down><RB:Block_Down_Loop><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>[Menu_Title]</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
[Menu_Code]
</div></div></RB:Block_Down_Loop></RB:Block_Down>

<RB:Blog_Page_Block><div class="menu"><div class="title"><div class="icon"><p>ليست صفحات</p></div></div><div class="clear"></div><div class="content">
تعداد صفحات : <b>[Blog_Page_Count]</b>
<div class="pagination">[Blog_Page]</div>
</div></div></RB:Blog_Page_Block>

</div>
<div class="clear"></div>

<div class="footer">
<RB:Custom_Option_Block=5>
<RB:Custom_Option_Title>بخش مربوط به درج کدهای لگو های حمایتی در فوتر سایت</RB:Custom_Option_Title>
<div class="GGfriends">
<p>حامیان ما:</p><RB:Custom_Option_Content><! شروع 1 -><a target="_blank" href="[RB:Blog_Contact_Link]"><img alt="لگو دوستان" title="لگو دوستان" src="http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/posts/theme/web/1394/sport/gg/images/logo.png"/></a><! شروع 2 -><a target="_blank" href="[RB:Blog_Contact_Link]"><img alt="لگو دوستان" title="لگو دوستان" src="http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/posts/theme/web/1394/sport/gg/images/logo.png"/></a><! شروع 3 -><a target="_blank" href="[RB:Blog_Contact_Link]"><img alt="لگو دوستان" title="لگو دوستان" src="http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/posts/theme/web/1394/sport/gg/images/logo.png"/></a><! شروع 4 -><a target="_blank" href="[RB:Blog_Contact_Link]"><img alt="لگو دوستان" title="لگو دوستان" src="http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/posts/theme/web/1394/sport/gg/images/logo.png"/></a><! شروع 5 -><a target="_blank" href="[RB:Blog_Contact_Link]"><img alt="لگو دوستان" title="لگو دوستان" src="http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/posts/theme/web/1394/sport/gg/images/logo.png"/></a><! شروع 6 -><a target="_blank" href="[RB:Blog_Contact_Link]"><img alt="لگو دوستان" title="لگو دوستان" src="http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/posts/theme/web/1394/sport/gg/images/logo.png"/></a></RB:Custom_Option_Content></div>
</RB:Custom_Option_Block>
<div class="copyright">
<!-- استفاده از این قالب بدون ذکر صاحب اثر و طراح قالب حرام میباشد -->
<a target="_blank" href="http://ghalebgraph.ir/"><div class="ghalebgraph"></div></a>
<p>طراح قالب : </p>
</div>
<div class="clear"></div>
</div>

</div>
</body>
</html>

تشکر شده:

6 کاربر از admin-mehrdad به خاطر اين مطلب مفيد تشکر کرده اند: h222kr-ir / whatyouknow / mahdio77 / ramin0098 / farsgraph / mattin /


براي نمايش پاسخ جديد نيازي به رفرش صفحه نيست روي تازه سازي پاسخ ها کليک کنيد !برای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.